Vestal Woonservices > Beheer

Beheer

Vestal woonservices BV is gespecialiseerd in beheer van woningen, winkels en kantoorpanden. Vanaf het moment dat Vestal BV het beheer van uw onroerend goed overneemt lopen alle contacten met uw huurders via ons kantoor. U als eigenaar wordt ontlast van alle zaken rond het beheer van uw onroerend goed!

Onder beheer verstaat Vestal BV:

Commercieel Vastgoedmanagement

* verhuur van woningen en bedrijfsonroerend goed
* woningwaardering
* huurprijsadvisering
* huurprijsvaststelling
* huurprijswijzigingen
* huurcommissiezaken
* contractonderhandelingen
* screening

Administratief Vastgoedmanagement

* huurincasso en debiteurenbeheer
* contractbeheer
* huurnota’s en indexeringen
* controle, verwerking en betaalbaar stellen van kosten en lasten (indien van toepassing)
* afrekeningen stook-servicekosten (indien van toepassing)
* verzorging van rapportages naar en financiële afwikkeling met opdrachtgevers
* glasfonds voor huurders

Technisch Vastgoedmanagement

* klachten- en mutatieonderhoud
* meerjaren onderhoudsplanning (op verzoek van opdrachtgever)
* bouwkundige advisering, begeleiding en toezicht van (groot) onderhoud en renovaties ( op verzoek van opdrachtgever)
* bouwtechnische inspecties (op verzoek van opdrachtgever)