Alles wat je wil weten over de VvE

Alles wat je wil weten over de VvE

Door: Vestal VGM | 2 juli 2020 | Reacties (0)
Tags: Huren, Wonen

De term VvE heb je misschien weleens gehoord. Maar wat is zo’n Vereniging van Eigenaren (VvE), precies? In deze blog leggen onze vastgoedconsulenten uit wat de VvE is en wat je er als huurder moet weten.

Wat is de VvE?
We beginnen met de juridische context van de VvE. Wanneer je een appartement in een groter complex koopt, koop je niet het appartement zelf. Je koopt een aandeel van het gebouw en daarmee een recht om een bepaald appartement te mogen gebruiken, dit noem je het appartementsrecht. Je appartement is je privé gedeelte in het gebouw. Daarnaast ben je mede-eigenaar van het hele complex, en je bent dus ook samen met de andere eigenaars verantwoordelijk voor het gebouw.

Om een appartementsrecht los te kunnen verkopen moet het complex juridisch worden gesplitst. Deze splitsing werkt een notaris uit in een splitsingsakte. Hierin staat om welk gebouw het gaat en welke appartementsrechten er gelden. Deze splitsingsakte kan worden ingeschreven bij het kadaster, hierdoor zijn de appartementsrechten geldig en kunnen ze vrij verkocht en geleverd worden. Door zo’n splitsing moet er volgens de wet een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. Ook dit wordt geregeld door de notaris in de splitsingsakte. Hierin staat het reglement van de VvE en onder andere of je het appartement mag verhuren en hoe de gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt. Als huurder ben je dus niet zelf lid van de VvE, dat is de verhuurder van je woning.

De VvE is het overkoepelende orgaan waarvan alle eigenaren automatisch lid worden wanneer ze een appartementsrecht in het gebouw kopen. Zo’n lidmaatschap is verplicht en stopt wanneer het appartement wordt verkocht. De VvE behartigd de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten en is verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en de verzekeringen van het gebouw. Daarnaast zorgt de VvE ook voor het geld dat nodig is voor het onderhoud aan het gebouw.

Opbouw van de VvE
De VvE bestaat uit twee onderdelen: de vergadering van eigenaren en het bestuur. Daarnaast heeft een VvE een kascommissie en eventueel een beheerder. De vergadering van eigenaren neemt belangrijke beslissingen op basis van een meerderheid van stemmen. Hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen is opgenomen in de splitsingsakte. De voorzitter leidt de vergadering, de voorzitter wordt gekozen door de VvE-leden. Het bestuur wordt gekozen door de vergadering. Taken van een bestuur zijn bijvoorbeeld, het opstellen van de jaarstukken of begroting, beheren van de financiën van de VvE, bijhouden wie de huidige bewoners zijn en het uitschrijven van vergaderingen. Het is mogelijk dat het bestuur besluit om alle taken of een gedeelte ervan aan een beheerder of een beheerderskantoor uit te besteden. De kascommissie onderzoekt het hele financiële beheer van de VvE. De kascommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de vergadering van eigenaars en het bestuur. Zij zijn dan ook aansprakelijk als de kascommissie haar werk niet goed doet.

Actieve en slapende VvE
Er zijn actieve en een slapende VvE’s. Een actieve VvE heeft een bestuur, is ingeschreven in het Handelsregister, houdt minimaal 1 keer per jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiële beheer. Eigenaren maken maandelijks geld over naar de VvE voor klein onderhoud en gezamenlijke kosten. Voor groot onderhoud en verduurzaming is een reservefonds. Daarnaast heeft deze VvE een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer er een slapende VvE is wordt er niet vergadert en is er geen onderhoud aan het gebouw. Daarnaast is er geen bestuur. Een slapende VvE die niet voldoende spaart, kan leiden tot achterstallig onderhoud aan het gebouw. Om dit te voorkomen is elke VvE vanaf 2018 verplicht om jaarlijks een minimaal bedrag te reserveren voor in het reservefonds. Je kan een slapende VvE weer actief maken door een vergadering van eigenaar bij elkaar te roepen.

Huren en de VvE
Ondanks dat de eigenaar van je huurwoning lid is van de VvE heb je als huurder ook te maken met de VvE. Het regelement van de VvE geldt namelijk voor alle bewoners van het complex. Jij bent hier één van. Het kan ook dat je verhuurder jou een (gedeeltelijk) stemrecht geeft, om bijvoorbeeld mee te beslissen over de nieuwe verfkleur die wordt gebruikt voor de kozijnen van het gebouw. Of dat je de stukken van de VvE kan inzien. Dit zal ook per VvE verschillen. Wil je weten hoe het bij jouw VvE zit? Vraag het eens na bij je verhuurder.

Ben je op zoek naar een appartement met een actieve VvE? Kijk dan eens op onze website voor het aanbod of neem contact op met onze vastgoedconsulenten.