Wie onderhoudt de tuin?

De Huurder:
Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorig heden een verzorgde indruk maken, zoals:
– de aanleg van de tuin en/of erf bij eerste bewoning van een woonruimte en de tot het woonruimte – gedeelte van het gehuurde behorende tuin en/of erf;
– het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;
– het regelmatig maaien van het gras;
– het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
– het vervangen van gebroken tegels;
– het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
– het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
– het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen;
– het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
– indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.

De Verhuurder:
Aanleg, grote reparaties en vervanging.
In bijzondere gevallen het leveren van zand en grond.

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Klik op de button om contact met ons op te nemen. Nadat uw vraag bij ons is binnengekomen
nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op.